ברוך ה’ לעולם אמן ואמן

Home Forums Bais Medrash ברוך ה’ לעולם אמן ואמן

Viewing 5 posts - 1 through 5 (of 5 total)
 • Author
  Posts
 • #1727670
  Yabia Omer
  Participant

  What’s the source of ending a Shiur or Dvar Torah with Baruch Hashem Leolam Amen ve Amen?

  #1728022
  Reb Eliezer
  Participant

  It is a Midrash Rabba:

  דברים רבה (וילנא) פרשת וזאת הברכה פרשה יא
  אלו ואלו היו אומרים (ישעיה נז) יבא שלום ינוחו על משכבותם הולך נכוחו (משלי י) זכר צדיק לברכה ונשמתו לחיי עולם הבא. אמן כן יהי רצון, ברוך ה’
  לעולם אמן ואמן.

  Maybe we finsh the Darosho with the coming of Meshiach which is implied in this pasuk by the duplicate Amen’s. This world and the next world to come.

  #1728067
  Yabia Omer
  Participant

  Very interesting. Thank you. Do they say this in your community?

  #1728089
  Reb Eliezer
  Participant

  No, but many finish their sefer liike this: Chidushei Harashba on Brochos, Chasam Sofer (7,74) etc.

  #1728140

  The Bible Unauthorized by A.H.Moose ends with “The End, T.G.” (presumably: Thank G-d as in Boruch Hashem Lolom Amen vAmen).

Viewing 5 posts - 1 through 5 (of 5 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.