VIDEO & PHOTOS: Levaya of Habochur Yisroel Schwartz Z”L, Biker Struck & Killed in Boro Park

2

Hundreds of people attended the Levaya of Yisroel Schwartz, the Novaminsker Yeshiva Bochur that was tragically struck and killed by a truck in Boro Park on Wednesday.

2 COMMENTS