Photo Essay: Pesichas Hazman in Ponevez Yeshiva in Bnei Brak (Photos by JDN)

0

resized_DSC_0952resized_DSC_0747 resized_DSC_0755 resized_DSC_0758 resized_DSC_0762 resized_DSC_0764 resized_DSC_0767 resized_DSC_0778 resized_DSC_0788 resized_DSC_0794 resized_DSC_0802 resized_DSC_0809 resized_DSC_0819 resized_DSC_0827 resized_DSC_0832 resized_DSC_0836 resized_DSC_0851 resized_DSC_0855 resized_DSC_0860 resized_DSC_0864 resized_DSC_0881 resized_DSC_0901 resized_DSC_0909 resized_DSC_0916 resized_DSC_0919 resized_DSC_0922 resized_DSC_0949
resized_DSC_0956 resized_DSC_0959 resized_DSC_0961 resized_DSC_0963 resized_DSC_0965 resized_DSC_0966 resized_DSC_0969 resized_DSC_0970 resized_DSC_0973 resized_DSC_0976 resized_DSC_0983 resized_DSC_0986 resized_DSC_0989 resized_DSC_0992 resized_DSC_0998 resized_DSC_1011 resized_DSC_1014 resized_DSC_1016 resized_DSC_1022 resized_DSC_1025 resized_DSC_1029 resized_DSC_1031 resized_DSC_1033 resized_DSC_1034