SHOCK PHOTOS: No, This Wasn’t A Levaya – This Was A Color War Breakout

25

cw l1 l2 l3

25 COMMENTS

 1. They were NOT pretending as if someone anyone knew died:

  The story is this, מונקאטשער אינגל קעמפ ווי מען פירט דורך יערליך העכסט געוואגטע און קנאקעדיגע קאלארוואר ברעיקאוטס, מוטשעט מען זיך אויפצוקומען מיט זאכן וואס זאלן ווערן אנגענומען און געגלייבט, די קינדער שרייען אויף יעדע זאך אז דאס איז א אויסברעך, און מען מוז זיך איינהאנדלען מיט נייע עצות וויאזוי זיי צו באאיינפלוסן און איינרעדן אז עפעס פאסירט.

  היינט פארמיטאג איז געקומען צו ענדע א העכסט געלונגענער קאלארוואר וואס נעמט שוין איבער א וואך, עס איז געווארן דורכגעפיר× ˜ מיט א זעלטענע סוקסעס און די הונדערטער קינדער און מונקאטש זענען נאכאלץ אונטער שאק און צופרידנהייט, מיט א שמייכל אויפן געזיכט, און זכרונות וואס זיי וועלן אלעמאל מיטנעמען.

  אנגעהויבן האט זיך עס ווען א פרעמדע מענטש איז געקומען רעדן צו די קינדער בשם א פאמיליע אין ארץ ישראל וואס קלאגט אז זייער א פאמיליע מיטגליד איז געווארן באגראבן אין די געגנט פון קעמפ, נאך מיט 40 יאר בעפאר, ווען די קעמפ שטח האט באלאנגט פאר א צווייטער בעל הבית וואס האט געפלאנט צו מאכן א בית החיים און עס האט זיך נישט אויסגעארבעט.

  דאן איז ערשינען א אנאנס אינעם קלאסיפי× �דס אפטיילונג אינעם צייטונג ‘דער בלאט’, וואס איז געווארן אריינגעמישט און האט מיטגעשפילט לטובת די קינדער, ווי די פאמיליע אין ארץ ישראל בעט אז מען זאל העלפן זוכן די קבר אין די געגנט פון קיאמישע לעיק.

  יעדן טאג איז פארגעקומען עפעס פריש, חסד של אמת האט געשיקט וואלענטירן צו זוכן, און מען האט איינגעשפאנט א נעבנדיגע ישיבה וואס זאל קומען אנטיילנעמען אין די זוכעריי.

  די קעמפ-שטאב האט איינגעפלאנצט א טייערע מציבה שטיין וואס זאל שטימען מיט די דאטום, נאמען, און אזוי ווייטער, ווארטנדיג מיט געדולד די קינדער זאלן דאס טרעפן.

  זונטאג האבן א גרופ ע פון קינדער שפאצירט, – און צו די קעמפס מזל – איז איינער אראפגעפאלן אויף דער ערד, און אנטדעקט די מציבה, וואס דערמיט איז געווארן פארזיגלט ביי די קינדער אז דאס איז זיכער עפעס א סימן פון הימל צו טרעפן דעם מציבה, און מען זאל דאס קענען אפפירן קיין ארץ ישראל.

  קעמפ האט דאן דורכגעפירט א קלענערע ברעיק-אוט צו פארמישן די מוחות, און מען האט כסדר זיכער געמאכט צו אריינווארפן קרישקעלעך, מען האט געגעבן א שיעור פאר די קינדער כהנים, איבער ביז ווי מען מעג צוגיין צום קבר, און א פאלשע משפחה מיטגליד האט גערעדט צו די קינדער זיך באדאנקענדיג פארן זוכן דעם קבר.

  היינט דינסטאג זענען די קינדער אויפגעשטאנען צו מתעסקים צעטלעך וואס האבן געמאלדן אז מען פירט דורך א טרענספער, די פאמיליע האט מכלומרשט באצאלט מען זאל ברענגען דעם קבר קיין א”י, נאך אזויפיל יארן וואס די קבר איז געווען נאכגעלאזט.
  פארמיטאג אינמיטן חדר האבן די מלמדים ארויסגעפירט די קינדער צו די לוויה, עס האט אויפגעטראטן א גאר חשובע רעדנער, עס האט זיך אנגעזען א גרויסע פרעמדע עולם וואס מען געשלעפט פון מחנה פאפא, ליבאוויטש, און פריוואטע פריינט מענטשן וואס זענען אין קעמפ, מען האט זיי געבעטן צו קומען עס זאל אויסזען ווי די פאמיליע און פריינט באטיי× �יגן זיך, מען האט געזען ווי די מיטשפילער ווישן זיך די טרערן, עס האט געהערשט א פולקאמע ערנסטקייט, א פאמיליע מיטגליד האט איבערגעבעטן די נפטר פארן לאזן אזוי לאנג אין א פרעמדע פלאץ, מען האט געזאגט קל מלא רחמים, קדיש, און דאן האט מען גענומען די ארון צו די מתעסקים טראק וואס איז גרייט געווען ביי די הויפט אריינגאנג, די וואס האבן געהאלטן די ארון האבן געמורמלט ויהי נועם מיט געזיכטער פון צער, די קינדער האבן מיטשפאצירט זייענדיג נייגעריג און דערשראקן, צובראכן און פול מיט מיטגעפיל.

  אנקומענדיג צום הויפט אריינגאנג ווארטנדיג פאר די קאר וואס וועט טראגן ד× �ם ארון צום עירפארט, האט זיך מיטאמאל אנגעהויבן אנזען א לעבעניש אינעם ארון, מאנכע שטאב האבן אנגעהויבן אנטלויפן, עס האט אויסגעקוקט דראמאטיש און שרעקעדיג, דער דעקל האט זיך אויפגעבראכן, ווען א פארשטעלטער מדריך וויקלט זיך ארויס פון די תכריכים, ש-א-ק! א פחד. דער טויטער לעבט, מען האט אראפגעלאזט דער ארון צום ערד און דער דעקל גיבט זיך א רוק אוועק, דער מדריך קריכט ארויס מיט א ריזיגע שילד ק-א-ל-א-ר-ו-ו-א-ר ברעיק אוט! די קינדער זענען געווען אין טאטאלע שאק, א פרייד האט זיך ארומגענומען, און מען האט תיקף געמאלדן אז מ’פארט צו א מעכטיגער טריפ היינט נאכט צו דאורני-פאר ק, מיט צוויי נייע טיעם נעמען וואס הייסן עולם הזה, און עולם הבא.

  די קינדער האבן זיך דאן בארואיגט, און אנגעהויבן שמייכלען, כאפנדיג ווער עס איז דער פארשטעלטער מדריך, און וואס דא האט פאסירט.

  עס איז געווען גאר ערהאבן צוצוזען ווי די קינדער דעבאטירן די גאנצע געשעעניש, אנדערע האבן אנגערופן די עלטערן דערציילן איבער די געשמאקע טאג וואס האט זיך נארוואס אנגעהויבן און פאלגט נאך מיט א טריפ ביז שפעט אינמיטן די נאכט.

  די טאג איז געווען נאך קנאקעדיגע טאג אין מונקאטשע קעמפ, ווי עס וויילן הונדערטער אידישע
  קינדער און קריצן זיך איין געשמאקע × �כרונות, טאג נאך טאג, פון א זומער צום געדענקען

 2. Ahh, come on. They are allowed to have a little fun.
  I remember when i was a staff member in Camp Agudah, they had the Campers believe that a certain child was kidnapped. They were saying tehillim for him and the parents came down to the camp. They kept this going for 3 days before the police came in with a police dog and miraculously as the sheriff was speaking in front of the Shul, the kid suddenly appeared on the roof.
  I don’t know how they led up to the guy jumping out of the coffin but it sure looks funny. If a kid is not allowed to have fun in the summer, when is he allowed?
  Then all you naysayers get upset when they throw eggs at the PM’s car. You can’t have it both ways.

 3. Guys, CHILL! I was a counselor in Minkatch for 5 years, staff member for 8 (was in kitchen the first 3 years).
  Minkatch has a record of hitting the news the most, only for awesome reasons…
  There is a reason why it’s rated for the best camp in the chassidishe community. They are so energetic and the kids have a blast every single year! Do you remember when the kids raised over $20,000 for Rubashkin?! That shows what energy the camp has…. The kids don’t know what to expect at any minute in the day… One year I was there, there were 11 breakouts and all of them were BRILLIANT!!! Stop criticizing, because this is the reason why America has a million stupid laws. Let kids enjoy the 8 short weeks of camp and laugh along with them…

 4. Would have been nice if The Yeshiva World would have provided a little background to this story instead of leaving it to the uneducated speculations of the readers.
  Firstly, at the no point of this breakout were the boys traumatized in any way. It was not that the boys thought someone they know died and then it was a breakout. Story was, that the boys “found” a 40 year old matzeiva on the outskirts of camp that was planted there by the staff. Boys were told that the family, who were the original owners of the hotel located where camp is now, were looking for it. When found, the boys were told that the family wants to transfer her to Israel. A mock funeral was held for someone the kids didn’t know and who supposedly passed away 40 years ago. And then a counselor jumped out of the coffin and everyone had a great laugh.
  People who are not gifted with humor and are not in a camp setting will never understand this. The reaction from staff in other camps was very positive, but they actually work 24/7 and don’t don’t have time to comment here. This was by far more appropriate than many of the over the top breakouts that happen in camps which actually scare the kids. Kids had a great time and a great experience! Hats off to the creative and fun loving staff in this amazing camp!

 5. I wonder what Hashem thinks of this? This is sick . Baruch Hashem I use my head and keep my kids home for the summer. Camps today are so messed up. This could traumatize the kids. Which Rav allows this? Totally disgusting.

 6. Ferd- thanks for clarifying. As usual ‘BBC’ (YWN) doesn’t feel it’s important to go into details when it comes to bashing chasidim…..

 7. “People who are not gifted with humor and are not in a camp setting will never understand this.”

  The explanations don’t make it sound any better. Bottom line is that they faked a levaya. That should not be funny, no matter how “gifted” you are. Certain things could be made light of, not a levaya, especially not in front of kids.

 8. Geez…lighten up. Its not something many of us would have thought of but it seems like no one was offended at the camp and after 40+ summer seasons, it gets harder to come up with something new and innovative to trigger color war. Would you prefer they initiate a milchama between the Zalmanites and Aronites, Chassidim vs. Misnagdim or adherents of cholov yisroel vs. cholov stam

 9. Which camp? A few years ago, my boys’ camp broke out at night – that a bear was in the camp grounds. That was fun & believable and they fell for it. Even a spoof levaya is tasteless. Good job the “corpse” wasn’t in tachrichim or the kids would be really scared.

 10. Feter Moshe or whatever your real name is.
  You are a sad sad sad human being.
  Let me guess.
  You haven’t been by the funerals that have taken place weekly this year throughout NYC.
  Children, teens and so many young struggling adults tragically lost. Families heartbroken, destroyed and lives that will never be the same. Smiling that just no longer occurs.
  You will naively answer me that one has nothing to do with the other. Dont confuse the topics etc etc.
  You are dead wrong and shamefully so.
  You wrote “let kids enjoy the 8 short weeks of camp and laugh along with them…”
  Really? REALLY?
  I can swear to you that anyone of these grieving families wont be “laughing” along with them.
  The sight of a coffin brings them to tears, remind them of their loss and is a dagger in their hearts, let alone a coffin being used as a JOKE.
  Certain aspects of life are sacred and are to never ever ever be mocked in any way.
  Its disrespectful, hurtful, shocking and have no place in our Jewish society.
  Shame on you and shame on any mature adult that allowed this to take place.
  Im glad all their 11 ideas were so splendid. Am also glad your priorities are set straight.
  Really no further words. Nauseated.

 11. A shame!!!! such a mockery of something thats so serious. WOW!!!

  חרפה ובושה!!בזיון וזלזול מכל הקדוש לנו!

 12. Common Sense Person, I don’t have to wonder what Hashem thinks of this. For once in my life I believe I already know. And I can guarantee this was NOT checked with any Rav. It would not have made it to the break out. PS I don’t think Hashem even likes Color War at all imho, but that’s another thread. And to Meno, let me back you up. Did not one dumb counselor there refuse to participate on the grounds of AYin HOra!!?!? I have a close relative who sat down to talk to me – sat on a low ottoman, and a few seconds later popped up and said, one should not sit on such a low seat – it reminds one of aveilus. One week later her very young husband passed away out of nowhere. No warning. She was on a low stool for the next week and was spooked (as we all have been) forever more. —- With trepidation I suggest we follow things with this camp for the next few months. Shomer pesaim HAshem!

 13. All you people who are trying to stick up for this obvious disgusting behavior, are the same ones who would be screaming for heads of the people who did this if they were goyim